Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους και επιτυχημένους χώρους στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του ομίλου είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης κάθε μαθητή. Για το λόγο αυτόν, επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς που έχουν αγάπη για τους νέους και επιστήμονες με όρεξη για δουλειά και φιλοδοξία για διάκριση. 

Προσφέρουμε:
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των συναδέλφων μας 
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Περιβάλλον αξιοκρατίας 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
Απαραίτητα Προσόντα – Χαρακτηριστικά:
 • Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Ικανότητα στην προετοιμασία, την οργάνωση και την παράδοση του μαθήματος 
 • Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας
 • Διάθεση για συνεργασία με τους διδάσκοντες άλλων αντικειμένων με στόχο το βέλτιστο συνολικό αποτέλεσμα των μαθητών
 • Ικανότητα επικοινωνίας/ευελιξία
 • Καθοδήγηση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων των μαθητών
 • Σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαιδευτική πρακτική 
 • Αγάπη και αφοσίωση για τους μικρούς μας μαθητές
Επιθυμητά Προσόντα – Χαρακτηριστικά:
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας 

Submit Your Application

You have successfully applied
 • You have errors in applying