Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και επιτυχημένους χώρους στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του ομίλου μας είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης κάθε μαθητή. Για τον λόγο αυτόν, επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς που έχουν αγάπη για τους νέους, επιστήμονες με όρεξη για δουλειά και φιλοδοξία για διάκριση. 


Προσφέρουμε:

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των συναδέλφων μας 
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Περιβάλλον αξιοκρατίας 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 

Απαραίτητα Προσόντα – Χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας
 • Ικανότητα στην προετοιμασία, την οργάνωση και την παράδοση της διδακτέας ύλης 
 • Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας
 • Διάθεση για συνεργασία με τους διδάσκοντες άλλων αντικειμένων με στόχο το βέλτιστο συνολικό αποτέλεσμα των σπουδαστών
 • Ικανότητα επικοινωνίας/ευελιξία
 • Καθοδήγηση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων των σπουδαστών

Επιθυμητά Προσόντα – Χαρακτηριστικά:

 • Επαγγελματική προϋπηρεσία και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Submit Your Application

You have successfully applied
 • You have errors in applying