Οperations

Γραμματεία

Athens   |   Full Time

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Αλιμπινίσης αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και επιτυχημένους χώρους στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του ομίλου μας είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης κάθε μαθητή.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Αλιμπινίσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραμματειακή Υποστήριξη για πλήρη απασχόλησηΑπαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καλή γνώση Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Σχετική προϋπηρεσία σε οργάνωση γραφείου με ανάληψη σύνθετων καθηκόντων θα εκτιμηθεί.Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Full-time & part time απασχόληση (κυρίως απογευματινή)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές ανάπτυξης & εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Συνεχής εκπαίδευση & καθοδήγηση


Submit Your Application

You have successfully applied
 • You have errors in applying